Tuesday 28th October 2014

by admin

Få hjælp, når du vil klage og søge erstatning

Selv de bedste steder sker der indimellem fejl. Og det gør der også i det danske sundhedsvæsen, der ellers i langt de fleste tilfælde er godt og velfungerende. For de fleste af os er fejlene nogle, som vi kan nøjes med flygtigt at læse eller høre om i medierne. Men hvad gør vi den dag, hvor fejlen rammer os selv eller en af vores nærmeste?

 

Du kan klage over din behandling

Som patient skal du vide, at du har både ret til og mulighed for at klage over din behandling. Det kan være i forbindelse med de indledende undersøgelser, hvor du ikke føler, at du er blevet behandlet korrekt. Og det kan være selve behandlingsforløbet, som ikke er foregået tilfredsstillende. Som patient har du ikke alene mulighed for at klage over den behandling, du har fået, du kan også klage, hvis du føler, at dine rettigheder som patient er blevet tilsidesat.

Når du vil klage over noget i forbindelse med en behandling eller dine rettigheder, skal du klage til det, der hedder Patientombuddet. Det er en statslig styrelse under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I Patientombuddet, der tidligere hed Patientklagenævnet, behandles blandt andet erstatningssager samt patientklager og sikring af patienters rettigheder. Det betyder altså, at hvis du står i en situation, hvor du skal søge om erstatning for svie og smerter, er patientombuddet det rette sted at henvende sig.

 

Patientklager og erstatning

 

Der er hjælp at hente, når du vil klage

Som patient og pårørende er man i en sårbar situation, og overskuddet til at sætte sig ind i en masse papirer og paragrafer er mildt sagt ikke særlig stort. Den slags kræver overskud, og det har man netop ikke i en situation, hvor man føler sig fejlbehandlet.

Heldigvis er der hjælp at hente hos folk, der ved, hvad det handler om, og som er vant til at arbejde med netop den slags sager.

Hos den erfarne rådgivningsvirksomhed LJ-Rådgivning kan du få uafhængig lægefaglig rådgivning i sager, der handler om patientklager, patientforsikring, patientrettigheder, personskade osv. De kan også hjælpe dig med at vurdere, om din sag kan berettige en klage – det vil sige, om du skal bruge tid, kræfter og penge på at gå videre med din sag.

 

Du kan søge erstatning

Hvis man er skyld i en skade på en anden person, har man et erstatningsansvar. Det gælder for private personer, og det gælder for virksomheder og offentlige institutioner.

Hvis Patientombuddet giver dig medhold (det vil sige ret) i din klage, kan det føre til en påtale af den institution eller det sundhedspersonale, der har behandlet dig. Men det betyder ikke, at du får erstatning. Erstatningen skal søges særskilt hos det, der hedder Patienterstatningen. Tidligere hed det Patientforsikringen.

Hos LJ-Rådgivning hjælper de også med rådgivning i forbindelse med patienterstatning.

 

LJ-raadgivning ApS
Søgade 20
4180 Sorø
Telefonnummer: 26 27 83 50

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·
Om Christian Brøns
Hej og velkommen indenfor i denne virtuelle verden. Her på siden vil vi selvfølgelig poste en masse nyheder og videoer af vores store idol Christian Brøns. Bloggen her vil i den forbindelse også fungere som en digital platform hvor vi vil diskutere alt mellem himmel og jord. Vi vil komme rundt omkring emner som fx tandlægebesøg, madanmeldelser, tilkendegivelser af holdninger og meget mere. Hvis i som fans af Christian har bestemte ønsker til hvad vi bringer her på siden, så tøv ikke med at sende os en mail. Redaktionen vil herefter gennemgå din henvendelse, og vil herefter vende tilbage. Rigtig god læselyst.